Op het eerste gezicht

angels.png

  • Twee engelen

Twee engelen waren op reis. Ze vroegen bij een rijke familie om onderdak. De familie deed onvriendelijk en gaf hun met tegenzin een slaapplaats in de schuur. Toen ze hun slaapplaats wilden klaarmaken, zag de oudste engel een gat in de muur en repareerde het zorgvuldig.

De volgende nacht vonden ze onderdak in het huis van een arme, maar gastvrije man en zijn vrouw. Zij deelden een bescheiden maaltijd met hun gasten en lieten de beide engelen zelfs in hun bed slapen. Toen ze de volgende dag wakker werden, zaten de arme boer en zijn vrouw vertwijfeld en verdrietig in de keuken, want hun enige koe die hen van melk voorzag, lag dood in de wei.

De jonge engel vroeg onderweg boos aan de oudere: “Waarom liet je dat zomaar toe? Bij de rijke boer repareerde je het gat in de schuur, maar bij de arme boer neem je zijn hele inkomen weg? Dat is toch niet rechtvaardig?”

“De dingen zijn niet zo, zoals je op het eerste gezicht denkt”, antwoordde de oudere engel. “De vorige nacht vond ik in het gat van de schuur een zak met goud. Om de rijke familie ervoor te behoeden dat ze nog hebzuchtiger en gieriger zouden worden, maakte ik het gat dicht, zodat ze het goud niet kunnen vinden. En deze nacht kwam de engel van de dood om de vrouw van de vriendelijke boer te halen; ik heb hem in plaats daarvan de koe gegeven. De dingen zijn niet zo, zoals je op het eerste gezicht denkt.”

Advertenties

Geld moet rollen

economie.png

  • Hoe het werkt met ons geld

Het is november in een dorpje aan de kust. Het regent en het dorpje lijkt verlaten, het is een moeilijke tijd. De inwoners zitten allemaal in de schuld, en leven op krediet.

Op een dag verschijnt er gelukkig toch nog een toerist. Hij stapt het enige hotel in het dorpje binnen en vraag om een kamer. Omdat alles leeg staat geeft de hotelier een paar sleutels aan de man zodat hij zelf de mooiste kamer kan uitzoeken. De man legt vast een biljet van € 100 op de balie, en gaat naar boven om een kamer uit te zoeken.

De hoteleigenaar pakt de €100 en rent naar de slager om zijn schuld te betalen. De slager pakt de €100 en gaat spoorslags naar de varkensboer en betaalt zijn schuld. De varkensboer haast zich naar zijn verhuurder, en betaalt zijn huurschuld. De verhuurder rent naar de enige prostituee in het dorp, die, vanwege de crisis, haar diensten op krediet aanbiedt, en betaalt aan haar zijn schuld. De prostituee haast zich naar het hotel, en betaalt haar achterstallige kamerhuur. De hotelier stopt de €100 terug in zijn kas.

Op dat moment komt de toerist naar beneden, geen van de kamers bevalt hem en hij vraagt zijn geld terug. De hotelier pakt de €100 en geeft het de man terug.

Niemand heeft iets verdiend, er is niks veranderd, maar het hele dorp is weer schuldenvrij!

Even leven

druk.png

  • Het vrouwtje “even”

Er was eens vrouwtje dat zichzelf steeds voorbij liep. Als ze ‘s morgens opstond, dacht ze aan ‘s middags. Als ze ‘s middags aan tafel zat was het weer: “Wat zal ik vanavond eten?”  En als ze dan eindelijk ‘s avonds naar bed ging, lag ze weer te piekeren wat ze de volgende dag allemaal zou gaan doen.

Telkens als ze op straat liep, rende ze zo hard dat de mensen zeiden: “Die loopt zichzelf nog eens voorbij, die vergeet te leven…”

Het vrouwtje praatte ook de hele tijd tegen zichzelf. Om met anderen te praten, daar had ze gewoon geen tijd voor. Ook dat hoorde bij haar “ziekte”. En weet je wat ze telkens zei? “Ik moet nog even… Laat ik gauw even… Ik kan nog net even…”

“Even” was haar stopwoordje geworden, en inmiddels ook haar bijnaam.

Nu was er in het land een dokter die een heel wijs man was. Toen hij dat vrouwtje zag en haar hoorde praten, zei hij; “Mevrouw, u bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeert.”

“Zeg het maar eens gauw dokter, want ik moet nog vlug even…”

“Zie je, daar heb je het weer”, zei de dokter, “U bent zo haastig, U laat telkens de L liggen.”

“Wat laat ik liggen?” vroeg ze.

De L”, zei de dokter. “Zet de L steeds voor EVEN.”

“Goed dokter, ik zal het doen,” antwoordde ze en weg was ze weer.

Maar telkens als ze de L voor “even” zette, schrok ze zich een hoedje. “Ik moet nog L—even……, Laat ik gauw L—even…. ik kan nog net L—-even…”  Ze wist zich geen raad, plofte in een stoel en zei zacht: “Zo kan ik nog wel even……… zo kan ik nog wel Leven.” En vanaf dat moment liep ze zichzelf niet meer voorbij. Ze was zich ervan bewust geworden dat haar “even” haar belette van het “leven”. Ze besloot van nu af aan te LEVEN en bleef gewoon zichzelf. Ze had de rust gevonden.

  • Voor iedereen die gehaast door het leven gaat en ook nog van alles “even” moet doen; Denk aan vrouwtje “even”, vindt de tijd en de rust om de leven.

Wie bekommert zich om de soep?

Afbeeldingsresultaat voor groentesoep

De zorg door de jaren heen doet mij denken aan mijn groentesoep. Al jarenlang kook ik soep. Lekkere groentesoep. Niks mis mee. Een paar jaren geleden kwam er een kennis die zei: “Schrijf het eens op, hoe je die soep maakt.”

Ik vond het een goed idee, en ik noemde het “protocol voor soep”.

Als ik soep ging koken, deed ik dat precies volgens mijn protocol.

Toen kwam er iemand die zei: “Als je nou eens precies opschrijft wat je erin doet, dan kun je de ingrediënten afvinken op een lijst”.

Zo gezegd, zo gedaan. Ik noemde de lijst “Huffels”, en vergat niets toe te voegen. Het kostte wel meer tijd, maar dat nam ik maar voor lief.

Als ik eens van huis moest, vroeg ik één van de kinderen in de soep te roeren. Dat ging prima. Toen zei mijn dochter: “Mam, je moet opschrijven wanneer je precies roert, hoelang, en hoe vaak”.

“Dat is goed”, zei ik, en ik noemde het de “soep-rapportage”. Voortaan schreef ik eerst een overdracht voordat ik de deur uitging.

Mijn buurman, die bij de vrijwillige brandweer is, kwam langs. Hij vroeg of ik wel dacht aan de veiligheid. “Houd je wel aan de voorschriften, voor je het weet heb je de vlam in de pan”.

Daar had ik wel van gehoord, dus ging ik op cursus brandveiligheid, en, om het meteen maar goed te doen, leerde ik ook EHBO en reanimatie. We hadden die week geen tijd voor de soep.

Na de scholing, waarvoor wij een certificaat kregen, hoorde ik dat niet iedereen zomaar mee mocht helpen met mijn soep. Men moest bevoegd en bekwaam zijn. Ik noemde de nieuwe regels de BIG registratie: Bijzondere Instructies Groentesoep. Voortaan werd eerst bekeken of men een certificaat had voor er geroerd mocht worden. Helaas mochten mijn kinderen niet meer helpen. Maar we vormden een gespreksgroep, we evalueerden, controleerden, en hielden teamoverleg. En als er tijd over was, maakte ik gauw nog wat soep.

Toen kwam mijn tante eens langs. Ze was op vakantie geweest, en had iets nieuws geleerd: JCI.

“Dat betekent: Je Controleert Intensief”, zei ze. “Er zijn lijsten over hoe groot de pan moet zijn, hoe lang de pollepel, de potjes voor de ingrediënten, en richtlijnen voor de inrichting van de keuken”. “Ook mag je niet je keukenschort meer aan, maar moet je in je eigen kleding soep maken, dat is huiselijker. En hier heb ik lijsten voor de rapportage, het links- of rechtsom roeren, het vet-percentage, de calorieën, en natuurlijk de protocollen, de BIG-registratie, de observatielijsten, en de veiligheid- certificaten. En al deze lijsten worden periodiek gecontroleerd en ge-updated”. En we hebben een accreditatieplan, dat wil zeggen dat we bij elkaar in de pan gaan kijken. We houden evaluaties, en intervisies, kortom, aan álles wordt gedacht!”

U begrijpt, dit is allemaal erg handig, en er is veel voor te zeggen. Maar ik denk wel tijdens het invullen van al die lijsten: “Wie bekommert zich nog om de soep ?”

Vastberadenheid

bron

  • Vastberaden

Eens voer een kind in een boot over een groot meer. Midden op het meer leunde het kind over de rand van de boot om zijn spiegelbeeld in het water te bekijken, en op dat moment verloor het kind het kostbaarste wat het bezat. Uit een zakje van zijn bloes glipte een wondermooie ring; die ring had het kind van zijn vader gekregen toen het op reis ging.

Het duurde lang voordat het kind de oever van het meer bereikte. Daar aangekomen begon het met zijn handen water uit het meer te scheppen. Er kwam een man langs die vroeg wat het daar aan het doen was. “Ik heb mijn ring verloren midden op het meer, nu schep ik het water eruit om hem weer te vinden”. “Ach kind”, zei de man, “je leven is te kort om al het water uit het meer te scheppen, zelfs als je tien levens had zou je het meer nooit leeg kunnen scheppen”.

“Ik heb het kostbaarste verloren”, zei het kind, “ik moet het terugvinden”, en ging door met scheppen.

Toen kwam de zon op en zag het kind aan de rand van het grote meer met zijn kleine handjes water scheppen.

De zon vroeg: “Waarom doe je dat?” “Ik heb de ring van mijn vader verloren, hij ligt op de bodem van het meer, ik moet hem terugvinden”. “Weet je hoe lang dat kan duren?” vroeg de zon. “Misschien een heel leven, misschien tien levens of meer, voor de ring van mijn vader geef ik alle levens”. En het kind ging door met scheppen. De zon, diep onder de indruk van de vastberadenheid, het geloof en de toewijding van het kind, droogde met de kracht van zijn stralen het meer uit, en op het diepste punt van het meer vond het kind de ring van zijn vader terug.

Verdwaald?

boer.png

  • De boer en de verdwaalde zakenman

Een zakenman die een conferentie moest bijwonen in een afgelegen stad besloot over de provinciale wegen te rijden in plaats van de snelweg te nemen om er een ontspannen uitje van te maken. Na een paar uur rijden besefte hij dat hij hopeloos was verdwaald. Hij zag een boer die het land naast de weg bewerkte, stopte en vroeg de weg.  “Kunt u mij vertellen hoe ver het is naar Enschede?” vroeg hij aan de boer. “Nou, dat weet ik niet precies”, antwoordde de boer. “Kunt u mij dan zeggen hoe ver ik van Apeldoorn ben?” vroeg de zakenman. “Nou, dat weet ik niet precies”, antwoordde de boer opnieuw. “Kunt u me dan in ieder geval de vlugste weg naar de snelweg vertellen?” vroeg de zakenman geërgerd. “Nee, dat weet ik niet precies”, antwoordde de boer andermaal. “U weet eigenlijk niet zoveel, hè?” floepte de ongeduldige zakenman eruit.

“Nee, maar ik ben ook niet verdwaald” antwoordde de boer bedaard.

Aan de dood ontsnappen

papagaai

  • De papegaai

Een zakenman in China had een papegaai, waar hij veel van hield. Haast nog meer dan van z’n vrouw en kinderen. Hij moest echter op een dag op zakenreis, naar Hindoestan (India). Hij moest zijn vrouw, kinderen en de papegaai een lange tijd achter laten. Hij vroeg wat ze voor souvenir wilden heben. Zijn eerste dochter wilde een mooie jurk. Z’n tweede dochter vroeg een speciale parfum. En z’n vrouw vroeg om mooie sieraden. Toen ging de zakenman naar de papegaai, die in een gouden kooi zat.

“Ik moet naar Hindoestan, kan ik iets voor je mee nemen, papegaai?” “Nee”, antwoordde de papegaai. “Maar ik kom uit Hindostan. Je hoeft alleen maar de groeten te doen aan de papegaaien daar en ze te vertellen, dat ik hier in China in een gouden kooi opgesloten zit”.

De zakenman vond het prima. Hij kwam na een lange tocht in India, deed zijn zaken en kocht souvenirs voor zijn beide dochters – een jurk en fijne parfum – en prachtige sieraden voor zijn vrouw. Toen schoot hem de wens van de papegaai te binnen. Hij vroeg waar hij de papegaaien kon vinden en kwam in een park terecht, waar honderden papegaaien in de bomen zaten. Hij vertelde: “Ik groet jullie allemaal uit naam van mijn papegaai, die in China in een gouden kooi opgesloten zit.” Hij had het nog maar net gezegd, of er viel een papegaai van een boomtak op de grond. Dood! De zakenman werd verdrietig: “Waarom heb ik die boodschap ook overgebracht? Nu ben ik schuldig aan de dood van een papegaai!”

Hij ging met z’n spullen terug naar China en gaf de souvenirs aan z’n beide dochters en aan z’n vrouw. Vervolgens liep hij naar z’n papegaai en vertelde over de papegaai in het park, die dood op de grond viel, nadat hij de groeten had gedaan namens de papegaai in de gouden kooi. Meteen daarna viel de papegaai dood op de bodem van de kooi. Opnieuw was de zakenman erg verdrietig. Er zat niets anders op, dan de papegaai in de achtertuin te begraven. Hij nam de kooi mee en deed die alvast open. Toen hij een gat begon te graven, vloog de papegaai uit de kooi en ging in een boom zitten in de tuin.

“Hé, je leeft nog!” riep de man verbaasd.

“Ja”, zei de papegaai, “mijn soortgenoot in Hindoestan heeft me geleerd hoe ik uit de kooi kon ontsnappen!”