Een goed idee kan nooit een gesloten geest binnenkomen

Dia1.PNG

In maart 2018 mocht ik samen met collega Chantal van Cappelleveen een dagsessie leiden voor het team Beleid SD Gemeente Bunnik over de  maatschappelijke opgave en het beleidswerk in een veranderende wereld.  Het werd een inspirerende vindtocht, waarbij wij samen ontdekten dat onze eigen (team-)ontwikkeling veel parallellen vertoont met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. En dat ‘transformatie’ geen ding is, maar een proces!

Een antwoord vinden op de opgave en uitdaging gaat over het gebruik en verbinden van krachten. En dat is wel degelijk mogelijk. Als wij stoppen met het (met onze kaarten dan wel belangen tegen de borst) kwartetten. Als wij de opgave als een puzzel durven zien.

De eerste stap is om de randen te scheiden van de rest van de puzzelstukjes. In managementtermen: de kaders stellen. Terwijl je zo door de stukjes aan het gaan bent kun je ook de overige stukjes alvast onderverdelen naar kleur en/of afbeelding. Anders gezegd: leg de stukjes met het beeld open op tafel. Zie het als een transparante indeling naar thema’s en belangen. Niet alles ligt nog op zijn plaats, maar de gewenste samenhang van stukjes wordt wel overzichtelijk en zichtbaar. Zo ook is de nadere uitwerking (verdieping) makkelijker, omdat je dan alleen gefocust bent op die bepaalde kleur of afbeeldingen. Dit lijkt misschien op het eerste gezicht veel werk en misschien vervelend. Zeker als je graag wilt beginnen, maar uiteindelijk zal het je veel helpen.

Als je begint met de randen (kaders) geeft dat al een goede indicatie van de grootte van de puzzel (de omvang van de opgave/uitdaging) en het geeft je enige houvast bij het leggen. En tegelijkertijd: maak je geen zorgen als je stukjes in de rand mist, je zal ze vanzelf weer tegenkomen als je door de overige stukjes gaat. Kies vervolgens een van de groepen (thema’s/opgaven) welke een basisonderdeel van de puzzel vormt en zet dit in elkaar. Door te beginnen met dit zal je een mooie uitgangspositie hebben voor de overige groepen.

Een goed getraind puzzeloog zal altijd kijken naar een combinatie van kleur, afbeelding en vorm van het gezochte stukje (verbinden, vertrouwen, vernieuwen en verplaatsen). Kleur, gecombineerd met lijnen of ander soort afbeeldingen, zijn het makkelijkst te vinden. En, zo zal je zien, het helpt als je af en toe eens vanaf de andere kant van de tafel naar dezelfde puzzel kijkt.

De video is een samenvatting van de leidraad, het gesprek en de conclusies.

Meer weten? Neem gerust contact op!

 • De auteur, Peter Paul J. Doodkorte, is als senior-adviseur verbonden aan Vondel & Nassau, een landelijk werkend adviesbureau voor sociaal domein en overheden.

 

 

Simpel is het moeilijkst

adrian

 • Het gewone leven als basis

Vanaf 2015 werken gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties met de nieuwe wet- en regelgeving in het sociaal domein rond Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs.

 • Wat betekent dat voor de praktijk van alle dag?
 • Wat betekent dat in relatie tot zelfredzaamheid en eigen kracht?
 • Zitten de inwoners wel te wachten op eigen kracht en zelfregie?
 • Welke dilemma’s levert dat op en wat doen we daar mee?

De conclusie? Simpel is het moeilijkst!

De inhoud van onderstaande video was leidraad bij een inspirerende ontmoeting, die ik mocht faciliteren in het kader van vijfdaagse SBO – opleiding “Beleidsadviseur Sociaal Domein” op 15 november 2016.

Vondeltjes – gezocht en aangeboden

img_2594

 • Prikkeldistels, doordenkertjes en breindbrekers

De missie van Vondel & Nassau is mensen en organisaties binnen het sociaal domein te inspireren bij hun werk. Dat doen wij dagelijks. Ook met prikkeldistels, doordenkertjes en breinbrekers.

Ons team van frisdenkers, dwarskijkers en kantelaars zoekt uitbreiding. Heb jijzelf interesse, of weet jij iemand die interesse zou kunnen hebben? Attendeer hem of haar dan op onze mogelijkheden. Of wijs de persoon in kwestie op onderstaand videofilmpje.

 

Geïnteresseerden kunnen bellen (088 0305000) of schrijven (Stadionstraat 11 b 9 te 4815 NC Breda) met Vondel  & Nassau. Zij kunnen hun belangstelling ook kenbaar maken via onze website: http://www.vondel-nassau.nl/over-ons/werken-bij/

Veranderen is er niet alleen voor anderen

 veranderen

 • De menselijke maat en regels – de volgende fase in ontschotting en transformatie in het sociaal domein

Vanaf 2015 werken gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties met de nieuwe wet- en regelgeving in het sociaal domein.

De Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs zijn van kracht. Maar wat betekent dat nu voor hen in de praktijk?

Tijdens een dialoogsessie met professionals uit de praktijk heb ik onlangs stil gestaan bij de praktische toepasbaarheid van wet- en regelgeving. Daarbij kwam vragen aan de orde als:

 • Wat betekent de samenkomst van de wetgevingen sociaal domein nu in de praktijk?
 • Welke ruimte is er binnen de kaders van deze wetten?
 • Hoe pak je de wetgeving integraal op binnen het sociaal domein?
 • Waar zit er overlap in de wetgevingen en waar bijten deze elkaar?
 • En welke invloed heeft de privacy wetgeving op de integraliteit in het sociaal domein?
 • Wat hebben de veranderingen in het sociaal domein nu opgeleverd?
 • Hoe kunt je integraal samenwerken stimuleren en ondersteunen?
 • Wat wordt er verwacht van de transformatie op inhoudelijk en financieel vlak?
 • Van systeemwereld naar leefwereld ter bevordering van maatwerk en samenspraak inwoners
 • Hoe bewerkstellig je een cultuuromslag waar de transformatie om vraagt bij zowel de inwoners, als gemeenten en zorginstanties/-professionals?

Het werd een vindtocht langs valkuilen, uitdagingen en mogelijkheden. Want er is weliswaar sprake van één sociaal domein, maar wij handelen er nog lang niet naar….

Onderstaande video was leidraad bij deze inspirerende ontmoeting, die ik mocht faciliteren in het kader van de opleiding “Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein”                  

De opleiding is een initiatief van
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Postbus 845
5600 AV Eindhoven
Tel. 040 – 2 974 980
klant@sbo.nl
http://www.sbo.nl

Schaarste is een goede beurs

schaarste

Gemeenten besteden veel zorgtaken uit aan welzijns- en zorgvoorzieningen. Deze video gaat in op dit thema: sturen en bekostigen binnen het sociaal domein.

Het sturingsinstrument dat in deze video centraal staat, is de bekostigingsmethode en de betekenis daarvan voor een ander belangrijk thema binnen het sociaal domein: de transformatie c.q. omvorming.

De video bespreekt de verschillende bekostigingsvormen.

Veel gemeenten houden (nog) vast aan een vaste vergoeding per uur van geleverde zorg of voor een bepaalde product. Deze manier van bekostigen prikkelt aanbieders of uitvoerders echter niet om op kosten te besparen door met innovatieve behandelmethoden het zorgvolume te verlagen. Alternatieve bekostigingsmodellen geven een sterkere prikkel tot doelmatigheid, maar gaan weer gepaard met andere risico’s. Zoals het verlies van kwaliteit of afwenteling.

De video is opgesteld ten behoeve van een inspirerende ontmoeting, georganiseerd door het Zorgalliantiecafé op 29 september 2016. Het Zorgalliantiecafé is een gezamenlijk project van Meervoormekaar (Wijchen) en de HAN (Zorgalliantie) met als doel om op een informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen. In dit geval over het thema ‘Populatiebekostiging’.

 • De video is opgesteld ten behoeve van een inspirerende ontmoeting, georganiseerd door het Zorgalliantiecafé op 29 september 2016. Het Zorgalliantiecafé is een gezamenlijk project van Meervoormekaar (Wijchen) en de HAN (Zorgalliantie) met als doel om op een informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen. In dit geval over het thema ‘Populatiebekostiging’.

Het piept en het kraakt

 • en dat is maar goed ook

villa volta.jpeg

De overgang van de jeugdhulp naar de gemeente is bijna een jaar een feit. Tijd voor een pas op de plaats vond K2, het Brabant Kenniscentrum Jeugd.

Onder het motto ‘het gesprek doet er toe’ nodigde zij teamleiders en beleidsmakers van lokale sociale wijkteams, CJG’s en BJG’s uit om met elkaar in gesprek te gaan. Om te reflecteren, elkaar te bevragen en gewenste feedback te geven. Met het doel elkaar te inspireren voor de volgende stappen als regisseur op het Brabantse jeugdtransformatie pad! De conclusie: Het piept en kraakt aan alle kanten. En dat is maar goed ook.

Keynota als dagvoorzitter van Meet&Greet rond de stand van zaken in de transitie van de zorg voor jeugd – ervaringen van een teamleider gebiedsteams.

Met “Villa Volta” (De Efteling) als metafoor voor de stand van zaken binnen de decentralisaties en de daaraan verbonden transformatie (omvormings-)operatie nam Peter Paul de deelnemers mee op de ervaringsreis.

In Villa Volta beweegt alles. Geen muur, deur of raam lijkt op zijn plaats te blijven. Dat creëert een gevoel van beweging. Maar ook desoriëntatie. Omdat elk houvast in de omgeving verloren lijkt (te gaan).  Het kost de bezoeker al moeite genoeg zelf overreind te blijven. Laat staan open oog en oor te hebben voor dat wat voor, achter, onder, naast of boven je gebeurt. En dan de focus vasthouden. Ziedaar de turbelente werkelijkheid van alledag.

Datum 27 oktober 2015

Hall of Fame | Tilburg

Georganiseerd door K2 – Den Bosch

De kracht van het sociale wijkteam

 • Het leven begint waar de comfortzone eindigt

sociale wijkteam

Keynote-lezing als dagvoorzitter van het 1ste Congres “De kracht van het sociale wijkteam” 17 december 2013 | Aristo Amsterdam | http://www.wijkteamcongres.nl

Het congres De Kracht van het sociale wijkteam op 17 december in Aristo Amsterdam bood een plenair programma met bekende namen zoals Peter Paul Doodkorte, Jeanet Zonneveld, Ard Sprinkhuizen en Lies Korevaar. Daarnaast waren er verschillende deelsessies die het voor de deelnemers mogelijk maakten om het programma naar eigen wens en behoefte aan te passen!

Bij de deelsessies bestond er keuze uit de volgende titels:

 1. Sociale wijkteams in Leeuwarden: het concept, de praktijk en de doorontwikkeling
 2. Sociale wijkteams – regievoerder of extra bureaucratische schil?
 3. Eigen kracht op tien hoog achter: het werken in een sociaal wijkteam in Utrecht
 4. Waarom zouden wijkteams beter en goedkoper zijn?
 5. De effecten van sociale wijkteams: monitoring en resultaten
 6. Op zoek naar dé generalist: over competenties en ontwikkelingspotentieel

17 december 2013 | Aristo Amsterdam | http://www.wijkteamcongres.nl