Bennie Voor vraagt om uitleg

Sinds 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein een feit. Taken als jeugdzorg, de uitvoering van de WMO, WLZ en Participatiewet zijn nu lokaal belegd. Van gemeenten, (jeugd)zorginstellingen, partijen in het participatietraject en burgers wordt verwacht dat ze met meer eigen initiatief werken en meer vanuit hun eigen kracht.

Bennie Voor is hulpverlener. Hij werkt in een sociaal wijkteam en probeert aan die uitdaging handen en voeten te geven. Maar, zo ontdekt hij, wet- en regelgeving werken niet altijd mee…

Daarom vraagt hij soms om uitleg…

U kunt onderstaande strip (van de video) hier ook als pdf-downloaden.

Bennie vraagt uitleg.png