De olifant en de blinden

De parabel van de olifant en de blinden is een bekend soefi-verhaal uit de twaalfde eeuw. De onderstaande versie is ontleend aan het boek ‘Tales of the Dervishes. Teaching stories of the Sufi Masters over the Past Thousand Years’ van Indies Shah.

De moraal van het verhaal is het beeld dat we vormen van de werkelijkheid op basis van onze zintuiglijke waarnemingen beperkt is, en dat het een illusie is te menen dat de waarheid die wij ervaren ‘de waarheid’ is.

olifant

Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een dag kwam er een koning met zijn hofhouding en zijn leger naar deze stad en zette daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij gebruikte om ontzag af te dwingen bij de mensen.

De mensen stonden te popelen om de olifant te zien en sommige blinden renden vooruit om te ontdekken wat het was. En omdat ze geen idee hadden wat de vorm of het uiterlijk van de olifant was, verzamelden ze informatie door een gedeelte ervan te betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets begrepen had, omdat hij een gedeelte op de tast onderzocht had.

Toen ze met het nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten, werden ze onmiddellijk omgeven door mensen, die nauwelijks konden wachten om van hen – die het zelf verkeerd begrepen hadden – te horen wat ze dachten dat de waarheid was.

Ze stelden vragen over de vorm en het uiterlijk van de olifant en ze luisterden naar wat hen daarover werd verteld. De man die het oor had aangeraakt werd gevraagd om de aard van de olifant te beschrijven en hij zei: “Het is een groot, ruw ding, zo groot als een tapijt.” Degene die de slurf had aangeraakt zei: Ik weet wat het is. Het is een rechte en holle pijp, vreselijk en vernietigend.” Degene die een poot had onderzocht zei: “Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar.”

Ieder van hen had op de tast een gedeelte van het lichaam van de olifant onderzocht. Maar geen van hen had daardoor een juist beeld van het gehele lichaam gekregen. In plaats daarvan vormden ze allemaal hun eigen beeld van het geheel, maar die voorstellingen waren niet juist.

Advertenties

Spiegelen of egostrippen – zelfvergeten verzonkenheid als blokkade

  • Elke reflectie veronderstelt vertrouwdheid zowel als confrontatie

egostrippen

“Wat is het ergste dat er kan gebeuren?” Deze vraag stelde iemand mij toen ik ergens moeite mee had. Het is precies deze vraag die ik steeds weer op tafel probeer te brengen als ik wordt geconfronteerd met complexe vraagstukken. Zoals bij mensen die diep in de schulden zitten.

“Wat is het ergste dat er kan gebeuren?” Het antwoord op deze vraag brengt mij en mijn gesprekspartners steeds terug naar de essentie. Gewoon, omdat wij ons dan allemaal beseffen wat of er écht op het spel staat als er iets gebeurt wat stuk slaat. Vervolgens vraag ik mij af of – en zo ja hoe – we dat kunnen voorkomen. Daarbij komt ook de vraag op tafel wie wat kan of moet doen. Oftewel: wat ieders bijdrage is aan het mogelijke antwoord.

Wat de situatie vaak bijzonder maakt is dat wij in complexe zaken volgordelijk denken in plaats van parallel. Eérst moet dit, dán kan dat! Deze manier van werken maakt dat wij ons helemaal verliezen in details. Het oog voor het detail maakt ons vervolgens minder productief en effectief. Het is ook vaak uitstel- of afschuifgedrag, waardoor wij veel langer met iets bezig zijn dan gewenst of noodzakelijk. Natuurlijk, wij blijven allemaal het liefst in onze comfortzone. Daardoor pakken we taken en oplossingen aan die we kennen. Ook als wij weten dat ze eigenlijk geen oplossing zijn of – erger nog – de oorzaken van het vraagstuk eerder faciliteren dan wegnemen. Wij beroepen ons graag op uitsluitingsgronden waardoor mensen die hun administratie niet op orde hebben, niet in aanmerking komen voor schuldhulp. Dat dat op basis van de wet absoluut niet de bedoeling is, is één ding. Maar zelfs al zou het wel de bedoeling zijn van de wet: het lost het probleem niet op. Mensen raken van de regen in de drup, ondanks alle goede bedoelingen.

Focus op dat wat er echt toe doet creëert – zo leert de ervaring – bovendien ruimte voor plezier, groei en creativiteit. Dit alles vraagt om een aanpak op meerdere fronten tegelijk. Er moet parallel worden ingezet op het wegnemen van oorzaken, bewustwording, kennis en inzicht, attitude en vaardigheden. Dat alles waar aangewezen in combinatie met het onder curatele, bewind voering of mentorschap stellen van betrokkenen. Een pittig besluit? Zeker. Maar, als het mensen weer in hun eigen kracht zet in dat wat zij wel kunnen overzien, dan is het wel de juiste stap.

Bij dit alles draait het om het uit hun zelfvergeten verzonkenheid halen van mensen. Spiegelen kan daarbij heel behulpzaam zijn. “Wat is het ergste dat er kan gebeuren?” Het antwoord is niet altijd leuk, meestal niet zelfs. Omdat het dingen laat zien die wij liever niet zien. Maar wanneer je andere oprecht durft te confronteren en erkent dat dit er inderdaad bij kan horen, blijkt vaak een (snellere) doorbraak mogelijk.

Dit alles vraagt ook om een houding zonder oordeel: eerlijk en oprecht, spontaan, rechtstreeks en bovenal écht. De waarachtigheid waar vanuit morele beslissingen dienen te worden genomen gaat vaak samen met originaliteit en autonomie. Dat is nodig om het doen en laten niet te laten bepalen door de omstandigheden, maar die omstandigheden juist te gebruiken voor het vervolg. Autonomie is een bekwaamheid die ons helpt om over dat wat ons dwarsboomt heen te stappen en voor onszelf te bepalen wat het goede antwoord is. En om op basis daarvan gedragen te acteren. Anderen helpen, door hen – zoveel als mogelijk – hun eigen keuzes te laten maken en daarmee ook verantwoordelijkheid daarvoor.

Mensen die in moeilijke omstandigheden zitten willen dat niet. Net zo min als jij of ik dat zouden willen. Maar zielig zijn willen wij – en zij – ook niet. Iedereen wil gewoon bezig zijn met zijn of haar leven. De mogelijkheden en omstandigheden daarvoor zijn vaak het echte onderwerp. Daarom kan het helpen die ene vraag te stellen: “Wat is het ergste dat er kan gebeuren?”

Iedereen heeft waarden; ieder leven heeft waarden. Het is zaak om die waarden – die door omstandigheden soms diep onder het stof zijn geraakt – weer expliciet te maken.

Zie wat je doet terwijl je met elkaar praat over de gewenste of gevraagde verandering. Probeer iedereen te focussen op het belang van de ander. Toon interesse in de mogelijkheden van de anderen. Zoek de kracht van combinaties. Probeer niet elkaar te overtuigen vanuit de eigen visies en belangen, maar stel vragen om de ander te begrijpen en doe pogingen elkaars kracht te benutten. Laat je niet afleiden, maar kijk naar wat zich afspeelt in het hier-en-nu. Als je goed kijkt en luistert – en dat kun je leren – zie je vaak de sleutel.

Samenvattend
Als het eenmaal vast zit, is het vaak niet eenvoudig om het veranderproces (alsnog) van de grond te krijgen. Een stevig deel van de taaiheid ontspruit namelijk uit onze manier van denken over veranderen. Ofwel: stagnatie van verandering begint in ons hoofd. En als we met dezelfde manier van denken nieuwe initiatieven nemen, zal er nog steeds niets veranderen. Zoals Einstein zei: ‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

Vaak is het wel degelijk mogelijk om verandering te bewerkstelligen. Maar dat begint dan bij onze manier van denken. Als we echt iets willen, dan gaan we er ook voor; dan kan het ook. Kortom: maak niet de beperkingen of problemen tot de hoofdrolspelers, maar de mogelijke oplossingen.

De term ‘egostrippen’ komt van Rick van Asperen. Hij is de auteur van het boek “Egostrippen, de kick van je eigen ik.” De in deze blog gebruikte tekening komt uit datzelfde boek. Zie ook: http://www.egostrippen.nl

Wie – wie heeft jou te weinig lief gehad?

Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald
wie heeft het licht in jou gedoofd
wie heeft je rooie wangen bleek gemaakt
wie joeg de dromen uit je hoofd
wie brak jouw kleine hart
kleurde je ogen zwart
wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd?

Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord
heeft je vuisten zo gebald
wie heeft dat onbevangen kind vermoord
dat altijd opstaat als het valt
wie boog jouw rechte rug
trapte je speelgoed stuk
wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht?

Wie is er zo aan jou voorbijgegaan
wie verraadt hier jouw geloof
wie hield zich voor het kraaien van de haan
na de derde keer nog doof
wie is het die vergat
dat jij de toekomst had
wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad?

Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad?

Lief, lijf en leven

Over seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking

In deze voorlichtingsfilm, bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, worden op een heel gestructureerde manier alle facetten van de seksuele ontwikkeling belicht. De onderwerpen variëren van kennis over het eigen lichaam tot de mogelijkheden en gevaren van internet, social media (Facebook, YouTube, Twitter etc.) tot seksueel misbruik, loverboys/-girls en weerbaarheid.

Voor begeleiders is er een uitgebreide instructie met interviews gehouden met wetenschappers, begeleiders en mensen uit de doelgroep zelf, en voorbeelden uit de praktijk.

Veel mensen met een licht verstandelijke en/of communicatieve beperking hebben vaak een gemis aan kennis over het eigen lichaam. En dat heeft gevolgen. Als je niet weet hoe je lichaam functioneert, kun je ook het onderscheid niet maken tussen wat prettig voelt (ja-gevoel) en wat niet prettig voelt (nee-gevoel). Met de film Lief, Lijf & Leven hopen de makers het bewustzijn over het eigen lichaam bij deze doelgroep te vergroten.

Dwang kan alleen eindigen in chaos

Een van de belangrijkste waarden van ons land is het fundamentele recht om zelf te beslissen van wie je houdt en met wie je trouwt. Ook cultuur, religie of traditie is nooit een argument om iemand tot een huwelijk te dwingen of om zijn of haar vrijheid op welke manier dan ook in te perken.

En toch….

jaarlijks zijn honderden mensen in ons land het slachtoffer van een gedwongen huwelijk. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking. Deze campagne beoogt jongeren te helpen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van huwelijksdwang.

Meer informatie: http://www.trouwentegenjewil.nl/

Laat mensen van ‘voorbij’ niet het leven regeren

Rechten van slachtoffers in films uitgelegd

slachtofferhulp
Welke rechten heb je als slachtoffer? Hoe kan je bijvoorbeeld schade verhalen? Wat is spreekrecht? Hoe gaat het er in de zittingszaal aan toe? Het Openbaar Ministerie heeft zeven korte filmpjes laten maken waarin de rechten van slachtoffers en nabestaanden worden uitgelegd.

Ook vertellen slachtoffers en nabestaanden zelf waarom zij gebruik hebben gemaakt van spreekrecht.

De zeven filmpjes staan sinds gisteren op de website van het OM.

Met de filmpjes wil het OM slachtoffers en nabestaanden op een laagdrempelige manier inzicht geven in hun rechten en de wijze waarop het OM hen daarbij ondersteunt.

Elke dag een onvergetelijke zoen

Feel my love heet het lied dat bewoners en bezoekers van Huis Perrekes in het Belgische Oosterlo krijgen aangeleerd. Het is ook de titel van de film over dit bijzondere huis, waar een kleine groep demente ouderen liefdevol wordt bijgestaan door een team van verzorgenden. Geduldige jonge mensen, want de bewoners van Perrekes doen zoveel mogelijk zelf. Stil observerend laat regisseur Griet Teck zien hoe zij aardappels schillen, tafeldekken en afwassen, voetje voor voetje de trap op klimmen naar hun kamer. En vooral: muziek maken. Twee bewoners luisteren bijna in tranen naar een lied op de radio, twee anderen zingen met de grootste lol liedjes als ‘Twee ogen zo blauw’. Een inlevende muziektherapeute weet bewoners individueel te verleiden om samen muziek te maken, met een trommel of aan de piano. Prachtig is de man die een klarinet krijgt aangereikt en na wat aandringen de sterren van de hemel blaast – zoals hij dat vroeger moet hebben gedaan. Natuurlijk, er is ook ruzie of onbegrepen verdriet. Maar de sfeer in huis voelt optimistisch. Zoals een bewoner dat zegt: ‘Volhouden, zou ons moeder zeggen!

Feel my love is een uitgave van Remain in Light.